دوستان عزیز لطف کنید

 

از تبادل لینک هوشمند(سمت راست صفحه وبلاگ) 

 

استفاده کنیدسه شنبه 6 / 12 / 1398برچسب:, |

 
 

 

 

خدا را فقط

به خاطر عشق به او بپرستید،

 نه به خاطر عیاشی در بهشت

و ترس از جهنمدو شنبه 27 / 8 / 1398برچسب:, |

تمرین

 
 

من اگر عاشقانه می نویسم


نه عاشقم


نه شکست خورده

 


فقط می نویسم تا عشق یاد قلبم بمانددر این ژرفای دل کندن ها و عادتها و هوس هافقط تمرین  آدم بودن می کنم 

 

 پنج شنبه 13 / 4 / 1398برچسب:, |

مخاطب

 
 

قابل توجه بعضیا

این مطالب مخاطب جدید داردچهار شنبه 18 / 2 / 1398برچسب:, |

باهيچكس

 

 

بر سر باورش نمى جنگم!

 

خداى هر كس

 

همان است كه

 

درون او با وی سخن مى گويد...

 جمعه 12 / 2 / 1398برچسب:, |


چهار شنبه 26 / 1 / 1398برچسب:, |

 
 

اگر گهگاهی چند خطی می نویسم

به عشق تو استشنبه 26 / 5 / 1395برچسب:, |

میچسبه

 
 

دآشــتـــنــــت …مـِـــثــل ِهـوایِ بـَــرفی، صـُــبــحِ خــیـــلـــی زودمـِـــثــل ِ نــَـم نــَـم ِ بـآرون جـــآده شـمــآل ،مـِـــثــل ِ خـــوآب بــعــد از ظـهـــر …


مـِـــثــل ِ عـــشــق هــآی یــواشــکی ...مـِـــثــل ِخـوردن یـک فـنـجـون قـهـوه داغ تـو هـوای ِ سـرد زِمـستـونــی ...مـِـــثــل ِ بــرگــشـتــن آدمــی کــه ســـآل هـــا مــنـتـظــرش بــــودی...آی مــــــیــــــــــچــــسـ ــــــــــــبــــــــه …


آی مــــــیــــــــــچــــسـ ــــــــــــبــــــــه …

 چهار شنبه 13 / 5 / 1393برچسب:, |

مرد

 
 

ای مـــــــــرد


زن اگر شیـــــطنت نکند

 

اگر بـــــــــرای گریه، دلتنگی،خستگی به آغوشـــــــت پناه نیاورد

 


اگر تمام حرفهایش را برای تو نــــــگوید

 

اگر حسادتش را از روی بزرگی عشـــــــقش نبینی..

 

اگر صدایـــــش دلت را نلرزاند

 

که زن نیــــــــست

 

زن سراسر ناز اســــــــت و نیــــاز

 

و تو مـــرد تو اســـــطوره زندگی زنی .

 

پس مرد بـــــــــاش نه نامــــــرد....

 چهار شنبه 13 / 5 / 1393برچسب:, |

وقتی مـــــرد با تمام غرورش


با تمام احساسش


با تمام دانه های اشکش


میگوید . . .

 

" دلــــم برایت تنگ شده "


یعـــــنی . . .

 

خیلی دوستــــــت دارد . . . 

 چهار شنبه 12 / 5 / 1393برچسب:, |

پشت سرم حرف بود حدیث شد !


می ترسم آیه شود ! ... 


سوره اش کنند به جعل ! 


بعد تکفیرم کنند این جماعت نا اهل ...


قبل از این که بخواهی در مورد من و زندگی من قضاوت کنی .


کفش های من را بپوش و در راه من قدم بزن . 


از خیابان ها، کوهها و دشت هایی گذر کن که من کردم .


اشکهایی را بریز که من ریختم . 


دردها و خوشی های من را تجربه کن ...


سال هایی را بگذران که من گذراندم 


روی سنگ هایی بلغز که من لغزیدم .


دوباره و دوباره برپاخیز و مجدداً در همان راه سخت قدم بزن . 


همانطور که من انجام دادم … 

 

بعد ، آن زمان می توانی در مورد من قضاوت کنی ......

 جمعه 8 / 5 / 1393برچسب:, |

داغون

 
 

یکی از بدترین حس های دنیا

 

اینِ که باید به روی خودت نیاری

 

که چقدر عصبانی و داغونی.....دو شنبه 16 / 9 / 1392برچسب:, |

دوره زمونه ای شده که هر کی گفت دوست دارم

 

باید با پشت دست بزنی تو دهنش

 

پیشگیری بهتر از تنها شدنهدو شنبه 16 / 9 / 1392برچسب:, |

مرا ببخش که دیگر نیستم ....!!

 


مرا ببخش...

 

که از خسته شدن خسته ترم کردی! 

 


من آدمی را می شناسم که

 

تمام دو راهی های مرا ترمز می زند...

 


و آینه اش را تنظیم میکند....

 


درست روی لبخند من.........!!!

 


سبز که می شود...

 


تمام قرمز ها را رد می کند.......!!!

 


اما هنوز باور ندارد........

 


که من از آنچه در آینه می بیند به او نزدیکترمجمعه 13 / 9 / 1392برچسب:, |

دلتنگ

 
 

دلتنگم نه دلتنگ تو...دلتنگ اینکه یه روزی هوامو داشتی...دلتنگ اینکه هر لحظه به یادم بودی...دلتنگ هر دقیقه شنیدن صدات...دلتنگ تا صبح بیدار موندنت،

 

فقط به خاطر اینکه دل من گرفته...دلتنگ اینکه اسممو سوالی صدا کنی...دیدی؟ من که دلتنگ تو نیستم...شنبه 21 / 8 / 1392برچسب:, |

سقوط

 
 

راهی جز سقوط ندارد برگ پاییزی...وقتی می داند درخت،عشق برگ تازه ای در سر دارد...شنبه 21 / 8 / 1392برچسب:, |

سخت

 
 

سخت است حرفت را نفهمند،سخت تر این است که حرفت را اشتباهی بفهمند،حالا میفهمم، که خدا چه زجری میکشدوقتی این همه آدم حرفش را که نفهمیده اند هیچ،اشتباهی هم فهمیده اند.شنبه 21 / 8 / 1392برچسب:, |

راه

 
 

میدانستم که راه اشتباه است

 اما پاهایم چنان مست رفتن بود

 که دروغ جاده را حس نمی کرد.شنبه 21 / 8 / 1392برچسب:, |

 

ﯾﻪ ﻭﻗﺘﺎﯾـــــــﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ

 


ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﻟﺖ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺯﻧﺪگـﯿﺖ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷـه

 


ﮔــــﻮﺷﯿﺘﻮ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﯼ ﯾﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﻣﯿﺮﺳﯽ .

 


ﻧﻤﯿﺨــــﻮﺍﺩ ﺗﺎ ﺩﯾـــــــــﺮ ﻭﻗﺖ ﺑﯿـــــــــﺪﺍﺭ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﭼـــــــﺖ ﮐﻨﯽ .

 


ﯾﻪ ﺷﺎﺭﮊ ﺩﻭ ﺗﻮﻣﻨﯽ ﮐﻢِ ﮐﻢ ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ ﻭﺍﺳﺖ .

 


ﺑﺎ ﻫﺮ ﮐﺪﻭﻡ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﺕ ، ﭼﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﺎﺷﻦ ﻭ ﭼﻪ ﺩﺧﺘﺮ ،

 


ﺭﺍﺣﺖ ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺍﯾﻨﻢ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ ﻓﺮﺩﺍ

 


ﺑﮕﻪ ” ﻓﻼﻧــــــﯽ ﮐﯽ ﺑﻮﺩ ؟ ”

 


ﯾﻪ ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ ﺍﻧﻘﺪ ” ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺖ ” ﻭﺍﺳﺖ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﻣﯿﺸﻪ ﮐﻪ

 


ﺩﯾﮕﻪ ﺟﺎﯼِ ﺧﺎﻟﯽِ ﮐﺴﯽ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﺣﺲ ﻧﻤﯿﺸﻪ .. شنبه 21 / 8 / 1392برچسب:, |

درد

 
 

ﺩﺭﺩ " ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎ ﺭﻭ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺩﯾﺪ


ﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﺸﻪ، ﺷﺎﯾﺪ ﺭﻭ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ


ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯿﺮﺳﻦ ﮐﻪ، ﺑﻪ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﯿﺒﺮﻥ


ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ،


ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ،


ﺑﻌﻀﯿﺎ ﮐﺸﯿﺪﻥ،


ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ


ﻭ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺪﻥ ...


ﻫﻤﯿﻨﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺣﺎﻟﺸﻮﻧﻮ ﻣﯿﭙﺮﺳﯽ،


ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯿﺰﻥ " ﺧﻮﺑﻢ " ، " ﺧﻮﺑﯿﻢ " ...


ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﺧﻮﺑﻢ ...


ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮﺭﯾﺪ؟ ...شنبه 21 / 8 / 1392برچسب:, |

نمک

 
 

نمک خوردی؟...

 

نوش جونت!

 


نمکدون شکستی؟...

 

دمت گرم!!

 


دیگه بقیشو رو زخممون نپاش

 

دردش زیاده......چهار شنبه 20 / 8 / 1392برچسب:, |

کمی با من قدم بزن !


اگر غمگینی ، اگر نا آرام ..


کمی با من رویا شو !


اگر تنهایی ، اگر بی پناه ..


شانه ات خواهم بود !


اگر بغض کردی ، اگر ترسیدی ..


من ، برای تو !


تو با من باش !چهار شنبه 20 / 8 / 1392برچسب:, |

رهگذر

 
 

بعضـــی ها رهگذرند...از همــان اول...

 


می آیـــند كه بروند...

 


می آینـــد كه نمانـــند...یادت باشـــد هیچ وقت

 

دل نبنـــدی به بودنشــان...

 


چون وقتـــی بروند

 


تو می مانـــی

 


و

 


دلـــی كه دیگـــر

 


تا ابد

 دل نمی شـــود برایت...سه شنبه 19 / 8 / 1392برچسب:, |

مرز

 
 

براي آدم‌ها مرز بگذاريد ! 

 


مرز صميميت ؛

 


مرزتماس فيزيکي ،

 


مرز رفتار !

 


مرز کلام ....شما اين مرز را تعيين کنيد ،

 


و هميشه يک قدم عقب‌تر بایستيد !

 


هميشهسه شنبه 19 / 8 / 1392برچسب:, |

به درک

 
 

یه دوشِ آبِ گــــرم ...


یه لباسِ راحـــــت ...


یه چـــای تازه دم ...


یه موسیـــقی ملایــــم ...به درک که خیـــلی از مشــــکلات

 

حل نمیشه ..!سه شنبه 19 / 8 / 1392برچسب:, |

آدمهاي ساكت را اينگونه نبينهركجا ديدي يك نفر دارد تنها چاي ميخورديا مثلا هدفوني در گوش دارد

 

و تنها قدم ميزنديا حتي آنكه گوشه ديواري ايستاده

 

و تنها سيگار ميكشدبي شك بدان اين همه تنهايي را

 

جايي خالي ميكنديكي با موسيقي ،‌

 

يكي با نقاشي ،‌

 

يكي با طراحيو يكي هم مثل من مي آيد اينجا

 

و حرفهايش را مينويسدآري آنكه تنهاست ،‌

 

خيلي حرف دارد ،‌

 

خيلي درد داردفقط كسي را پيدا نميكند

 

براي گفتن حرفها و دردهايشو مجبور است با خودش بگويد ..

 

فقط با خودشیک شنبه 26 / 7 / 1392برچسب:, |

خدا را چه دیدی!


کار نشد ندارد...


شاید در این پاییز...


دردهایم ...


تا ابدیت...


خزان شوند...


شاید!!!یک شنبه 26 / 7 / 1392برچسب:, |

حوصله

 
 

 

نه حوصلـــه ی دوســـت داشتــن دارم

 نه می خواهـــــــم کسـی دوستــم داشتـه باشد

 


ایـن روزهـــا ســـــَــــردم ...

 مثـل دی , مثـل بهمـــن, مثـل اسفنــــــد

 مثـل زمستــــ ـــــان

 احســــــاسـم یـخ زده

 آرزوهـــــــــایـم قندیــــل بستــه

 

 امیــــــدم زیــر بهمــن ســرد احســاساتم

 

 

دفــــــــن شـده

 

 

 نه به آمـــــدن ی دل خوشــم

 

 

 

و نه از رفتـــــن ی غمگیــنایـن روزهـــا پــُر از سکـــــــــوتـم....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پنج شنبه 25 / 7 / 1392برچسب:, |

 
 

سکوت  من

 


زخم زمانه ای است

 


که لبخندهایـــــــــــــــم را

 


به خواب های زمستانی داده است

 


نگاهی می کنم از درد

 


و تمام  فریادهای خفته ام را

 


بغض می کنم.....پنج شنبه 25 / 7 / 1392برچسب:, |

تناقض

 
 

زن که سیگار میکشد،

 


یک تناقض پر معنی است...!

 


یعنی:

 


روحی ظریف،

 


با زخمی

 


مردانه...جمعه 24 / 7 / 1392برچسب:, |